Powrót

Zakres usług


Szkoda osobowaZałączniki:
Szkoda rzeczowa

Przed wysłaniem zgłoszenia przeczytaj Poradnik
Załączniki:
W celu usprawnienia naszych działań oraz przyspieszenia procesu dopłaty do Państwa odszkodowania prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:1. Czy szkoda jest likwidowana z polisy: OCAC ?

2. Czy uszkodzone auto jest prywatne czy firmowe (wpłacono kwoty brutto czy netto)? Prywatnefirmowe, wypłacono kwotę nettobruttonie wypłacono

3. Co Pan/i zrobił/a z uszkodzonym samochodem po szkodzie naprawił/asprzedał/ainne

4. Czy auto jest przedmiotem kredytu, leasingu, zastawu, przewłaszczenia kredytuleasinguzastawuprzewłaszczenia?

5. Czy szkoda miała miejsce na terenie Polski? TakNie

6. Czy sprawcą był Polak? TakNie

7. Czy w sprawie ustanowieni zostali pełnomocnicy (czy klient podpisywał jakieś upoważnienie czy pełnomocnictwo)? TakNie

8. Czy szkoda została sprzedana innemu podmiotowi (czy klient podpisywał inną cesję)? TakNie

9. Czy klient przekazywał do ubezpieczalni umowę sprzedaży auta lub rachunki dotyczące naprawy auta? TakNie
Wypadek śmiertelnyZałączniki: