Powrót

Zakres usług

Nie korzystasz z możliwości otrzymania odszkodowania bo uważasz, że nie masz szans w starciu z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi o międzynarodowym zasięgu?

 

Walka o odszkodowania z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej będzie zdecydowanie łatwiejsza i skuteczniejsza niż samodzielne starania. Tylko dobrze przygotowany prawnik będzie w stanie dobrze sformułować zgłoszenie szkody oraz ewentualny pozew, a także poprowadzić sprawę przez meandry postępowania przedsądowego i sądowego.

 

Szerokie doświadczenie oraz setki tysięcy złotych odzyskanych odszkodowań czynią nas rzetelnym, wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla Ciebie.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by efekty naszej pracy były w pełni satysfakcjonujące dla naszych klientów.

 

Jeżeli masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie, skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna! Zgłoś szkodę – formularz.

 

 

Osobom, które odniosły obrażenia ciała w wyniku wypadku zapewniamy:

 • Pomoc w ustaleniu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania i zgromadzeniu dowodów oraz niezbędnej w procesie likwidacji szkody dokumentacji.
 • Pomoc w zorganizowaniu skutecznej, szybkiej i bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 • Bezpłatne doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów.
 • Profesjonalne działania w oparciu o pracę radców prawnych i prawników w zakresie uzyskania należnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych.
 • Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów, w tym:
  • kosztów zakupu leków,
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • kosztów konsultacji u specjalistów,
  • kosztów zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • utracony dochód z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.
 • Wyrównanie utraconego dochodu.
 • W przypadku niezdolności do pracy rentę wyrównującą utratę dochodów.
 • W uzasadnionych przypadkach pomagamy uzyskać rentę z tytuły zwiększenia potrzeb życiowych oraz rentę z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości.


Osobom, które straciły w wypadku osobę bliską zapewniamy:

 • Pomoc w ustaleniu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania i zgromadzeniu dowodów oraz niezbędnej w procesie likwidacji szkody dokumentacji.
 • Pomoc w zorganizowaniu skutecznej, szybkiej i bezpłatnej opieki psychologa.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej.
 • Stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
 • Zwrot kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka (grobowca).
 • Rentę względem osoby, na której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.
 • Rentę dla innych osób bliskich, które są uprawnione do renty po zmarłym, jeżeli zmarły dostarczał im dobrowolnie i stale środków do utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Osoby bliskie zmarłego mają 20 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę na dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy szkody!


Dla osób, które na skutek kolizji drogowej lub wypadku drogowego nie ze swojej winy otrzymały odszkodowania w zakresie uszkodzonego pojazdu zapewniamy:

 • dodatkowe pieniądze do już wypłaconych odszkodowań,
 • uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconej wartości rynkowej pojazdu (tzw. UWPR),
 • zwrot kosztów za wynajem samochodu zastępczego,
 • zwrot kosztów za holowanie pojazdu,
 • zwrot kosztów za uszkodzone lub zniszczone mienie.

 

Czym jest i jaka jak wygląda procedura w zakresie dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd?

 

Dzięki współpracy z rzeczoznawcami z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem uzyskujemy najwyższe możliwe odszkodowania za uszkodzony pojazd z OC sprawcy.

Rzeczoznawca przygotowuje dla nas kosztorys naprawy pojazdu w oparciu o nowe i oryginalne części, brak obniżenia ich wartości ze względu na wiek pojazdu (amortyzacja części), stawkę za roboczogodzinę zgodną z miejscowymi cenami stosowanymi przez warsztaty dokonujące napraw w oparciu o technologię producenta. Zastosowanie powyższych działań często pozwala uzyskać dużo wyższe odszkodowanie, aniżeli te przyznane przez towarzystwo ubezpieczeń sprawcy.

Ponadto nasze działania są zgodne z obowiązującym prawem (art. 361 § 2 w zw. z art. 361 § 1 oraz art. 363 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego) oraz linią orzeczniczą prezentowaną przez Sąd Najwyższy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r., III CZP 80/11, Biul. SN 2012/4/5) i inne orzeczenia sądów powszechnych.

 

Możliwość wybrania jednej z dwóch form współpracy:

 

 1. Wykup szkody– Klient otrzymuje gotówkę w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przelewu wierzytelności (Klient sprzedaje swoją wierzytelność wobec towarzystwa ubezpieczeń sprawcy, tym samym otrzymuje szybką dopłatę nie czekając na podjęcie działań ze strony towarzystwa ubezpieczeń).

 

Jaka to wygląda w praktyce?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i przekażesz nam prawa do zaniżonej części Twojego odszkodowania, a my od ręki wypłacimy Ci ustaloną kwotę.

W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają zbyt niskie kwoty, nieadekwatne do wyrządzonej szkody.

Nawet jeśli sprzedałeś już pojazd, nadal możesz podjąć z nami współpracę.

Jeśli nie posiadasz kosztorysu, skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci co zrobić, aby go uzyskać (ubezpieczyciel ma obowiązek go udostępnić, ale często utrudnia ten proces).

Wycena odszkodowania jest zupełnie darmowa i niezobowiązująca.

Nawet jeżeli dostałeś już odszkodowanie z OC lub AC, nadal możemy odkupić Twoje odszkodowanie!

Nasza dopłata do odszkodowania w żaden sposób nie wpływa na Państwa umowę polisy (brak wzrostu stawki ubezpieczenia OC), ani na odszkodowanie, które już zostało Państwu przyznane.
Nawet trzy lata od daty wypadku (lub wydania decyzji płatniczej) jesteśmy w stanie zająć się sprawą! Przebieg naszej transakcji będzie bardzo szybki i sprawny, nie będzie wymagał zbędnych formalności.

JAK DZIAŁAMY?

Kontaktujesz się z nami (możesz skorzystać z formularza na stronie lub po prostu zadzwoń pod nr tel: 789 765 750).

 

 1. Przesyłasz do nas zgromadzone dokumenty: kosztorys, decyzje płatnicze.
 2. Nasza kancelaria analizuje dokumentację (najczęściej analiza trwa do 48 godzin).
 3. Ustalamy wspólnie wysokość dopłaty.
 4. Podpisujemy umowę.
 5. Wypłacamy ustaloną kwotę.
 6. W dalszym etapie, nasza kancelaria już we własnym imieniu walczy z ubezpieczalnią o pozostałą część odszkodowania.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

– kosztorys szkody,

– decyzja o przyznaniu odszkodowania.

 

 

2. Dochodzenie wyższego odszkodowania przed ubezpieczycielem– nasza kancelaria wykonuje kosztorys naprawy pojazdu na kwotę rekompensującą rzeczywistą szkodę (wyższą niż zaproponował ubezpieczyciel), następnie występuje do ubezpieczyciela z roszczeniami i negocjuje najwyższą możliwą do uzyskania kwotę. Czas realizacji od dwóch tygodni do trzech miesięcy (jeżeli zaistnieje konieczność wystąpienia na drogę postępowania sądowego około roku). Wynagrodzenie naszej firmy to prowizja od uzyskanego dodatkowego odszkodowania.

 

Wyślij kosztorys wraz z decyzją ubezpieczyciela na naszego maila kosztorys@kipp.edu.pl, koniecznie podaj w treści maila numer kontaktowy do siebie. Po weryfikacji sprawy (do 48 godzin) oddzwonimy z konkretną propozycją.

 

 


Jeżeli nie wiesz czym kierować się przy wyborze pełnomocnika w Twojej sprawie, poniższe informacje mogą Ci pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Określ co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze profesjonalnego pełnomocnika do prowadzenia Twojej sprawy o zadośćuczynienie.

Rzetelność?– Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej jako jedna z nielicznych firm ma zagwarantowany w umowie z klientem zapis o nieprzekraczalnym 7-dniowym okresie rozliczenia się z Klientem. Ponadto nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec swoich Klientów. Nie pobieramy również wynagrodzenia od uzyskanych dla Klienta zwrotów kosztów leczenia, w tym kosztów hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dostosowania lokalu lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także kosztów przejazdów Klienta oraz członków jego najbliższej rodziny do placówek medycznych.

 

Indywidualne podejście do każdej sprawy? – Do każdej osoby starającej się o odszkodowanie po śmierci najbliższej osoby jest przydzielany w porozumieniu z Państwem profesjonalny Doradca Klienta, który w trosce o klienta i jego komfort pilotuje sprawę od początku do końca. Ponadto mecenas z Kancelarii spotyka się z Klientem poznając osobistą jego sytuację, co rzutuje na ukazanie ubezpieczycielowi indywidualnego charakteru roszczenia. Bezpośrednia rozmowa z mecenasem spowoduje rozwianie wszelkich wątpliwości Klienta oraz zrozumienie wszelkich zagadnień i kwestii prawnych.

 

Stały kontakt z pełnomocnikiem prowadzącym sprawę? –Nie mamy infolinii jak duże korporacje, gdzie aby dodzwonić się do referenta prowadzącego sprawę trzeba przełączać się przez rzeszę innych osób. Sprawdź nas. Zadzwoń na ogólny numer firmy 798 765 750 i zweryfikuj jak szybko możesz porozmawiać z Twoim pełnomocnikiem.

 

Najwyższe zadośćuczynienie czy odszkodowanie?– Nasze długoletnie doświadczenie nauczyło nas jakie kwoty są możliwe do uzyskania i dokładamy należytej staranności by każdą sprawę zakończyć najwyższą możliwą kwotą odszkodowania włączając scenariusz wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

 

Szybkie załatwienie sprawy?– Ciągnące się latami spory sądowe przerażają Cię? Nic się nie martw. Z nami zadośćuczynienie i odszkodowanie uzyskasz już nawet w 30 dni, a jeśli pierwsza kwota (tzw. bezsporna) nie będzie Ci odpowiadała zapewniamy, że nie spoczniemy póki nie uzyskamy najwyższej możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania. Jeżeli uzyskana kwota będzie dla Ciebie za niska, będziemy reprezentowali Ciebie również na etapie sprawy sądowej.

 

Wyjątkowe wsparcie? – Rodzinom ofiar znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej oferujemy pomoc finansową do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody.

 

Jeśli co innego niż powyższe przykłady jest dla Ciebie najważniejsze napisz i zgłoś nam to. Na pewno jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom.

Pamiętaj, że Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej rodzinie zmarłego zapewnia bezpłatne wsparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku!