Powrót

Finansujemy dla najbardziej potrzebujących koszty sądoweKiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego, klient ze względów prawnych zobligowany jest do wpłacenia na rachunek sądu 5% dochodzonej kwoty (wadium) oraz pokrycia kosztów wykonania opinii z ramienia biegłych sądowych. Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej wychodząc naprzeciw sytuacji klienta w zakresie niemożności pokrycia ww. kosztów, pomaga osobom najbardziej potrzebującym, które uległy poważnym obrażeniom ciała lub rodzinom osób, które straciły osobę bliską w wypadku, zakładając za nie koszty sądowe. KIPP w razie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych przez sądy, zakłada za Klienta koszty związane ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.