Powrót

HonorariumPodpisując umowę o dochodzenie roszczeń, to my zobowiązujemy się do działania w Twoim imieniu bez pobierania opłaty wstępnej. Nie ma żadnego znaczenia, czy sprawa jest skomplikowana, czy nie – to od naszej determinacji i wyników działania zależy wysokość uzyskanego odszkodowania i naszego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wspólnie z Tobą zadecydujemy o wystąpieniu na drogę sądową, nie przedstawiamy innej umowy do podpisania. Obowiązuje nas jedna umowa przez cały okres współpracy.

 

Wysokość naszego honorarium zależy od stopnia skomplikowania sprawy i jest ustalana indywidualnie oraz jest jasno określona w umowie. Ten sposób wynagradzania motywuje nas do zwiększonego wysiłku i pracy w celu osiągnięcia jak najwyższego i satysfakcjonującego poziomu odszkodowania.

 

Nasze honorarium zależne jest od kwoty uzyskanego odszkodowania i pobierane jest dopiero po uzyskaniu świadczenia.